Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

32. Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. ulovligt boligforhold

Sagsnr.: 02.34.00-P19-1186-10 Sagsbehandler: Bodil Schreiber Aaes  

Orientering: Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. ulovligt boligforhold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune bliver ved en boligtilmelding i februar 2010 bekendt med, at der på ejendommen Røddingvej 10 er 2 boliger, der anvendes til helårsbolig. Den ene bolig er godkendt til helårsbolig, den anden bolig er en feriebolig, der er beliggende i landzone.

 

I juli 1993 har daværende Ringkjøbing Amt meddelt tilladelse til indretning af feriebolig i landzone på ejendommen. I 1995 konstaterer daværende Trehøje Kommune, at ferieboligen udlejes til helårsbeboelse. Trehøje Kommunes Teknik- og Miljøudvalg beslutter at fastholde tidligere beslutning - ferieboligen må ikke benyttes til helårsbolig.

 

Fra februar 2010 og til juni 2012 kører sagen i Herning Kommune, hvor der i juni 2012, meddeles afslag på dispensation til at anvende ferieboligen (bygning nr. 2) til helårsbolig.

 

Dette afslag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i august 2012 og Herning Kommune modtager nævnets afgørelse i november 2013, hvor Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Herning Kommunes afgørelse af 11. juni 2012 om krav om  lovliggørende landzonetilladelse til at anvende ferieboligen til helårsbolig. Denne afgørelse er truffet med baggrund i myndighedspassivitet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse NKN