Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

41. Orientering: Referat fra Centerbykontaktudvalgets møde 6. december 2013

Sagsnr.: 00.22.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Centerbykontaktudvalgets møde 6. december 2013