Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

29. Orientering: Referat fra Landbrugsrådsmøde november 2013

Sagsnr.: 27.00.00-G01-449-03 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering: Referat fra Landbrugsrådsmøde november 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Referat fra Landbrugsrådsmøde afholdt den 21. november 2013 på Herning Rådhus

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra landbrugsrådsmøde