Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

38. Orientering: Politianmeldelse for ulovlig afbrænding af affald

Sagsnr.: 09.35.00-K08-8-13 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering: Politianmeldelse for ulovlig afbrænding af affald