Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

36. Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Alex Dahl Karlsen  

Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsfremstilling

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmændene udenfor bestillingskontoret.
 
Referat fra møde 11. december 2013 fremsendes til orientering.
I 2014 er der planlagt følgende møder:
19. marts 2014 kl. 9.30-11.30 17. juni 2014 kl. 9.30-11.30 25. september 2014 kl. 9.30-11.30 15. december 2014 kl. 9.30-11.30

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • 2013.12.11_referat fra kvartalsmøde