Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 3. februar 2014
Mødested: Mødelokale E2.40, Enghavevej 10, Herning

Dagsordenpunkter

39. Orientering: Politianmeldelse for ulovlig afbrænding af affald

Sagsnr.: 09.00.00-K08-134-13 Sagsbehandler: Inge Hansen  

Orientering: Politianmeldelse for ulovlig afbrænding af affald