Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

190. Bevæg dig for livet visionsaftale

191. Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

192. Køb af jord til vejformål - Gødstrupvej baneoverskæring

193. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling - Trafiksikkerhed Lindbjergskolen, Hammerum

194. Herning Lufthavn S/I - regnskab 2018

195. Herning Lufthavn S/I - driftsbudget 2020

196. Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning

197. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

198. Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

199. Byttecentral på Herning Genbrugsplads

200. Fremtidig serviceniveau og drift af genbrugspladser

201. AFLD kontingentmodel

202. Orientering om Vandrådsarbejde 2019-2020

203. Orientering om medlemskab i Skjern Å Sammenslutningen (SÅS)

204. Byggeaffald i Rind Plantage

205. Foreløbig vedtagelse af tillæg 27 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds Campingplads og Herning

206. Foreløbig vedtagelse af tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Svæveflyvecenter Arnborg

207. Endelig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

208. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over lugt i Lund

209. Østergade 42, Herning - etablering af altan

210. Navngivning af ny vej i Fasterholt

211. Navngivning af ny vej i Herning

212. Navngivning af forlængelse af Pugdalvej, Vildbjerg

213. Udbud af bybuskørsel

214. Orientering om politianmeldelse af virksomhed

215. Meddelelser