Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

199. Byttecentral på Herning Genbrugsplads

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Byttecentral på Herning Genbrugsplads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Jf. budgetforliget er det besluttet, at der skal oprettes en byttecentral på Herning Genbrugsplads.

 

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes en byttecentral for fliser, belægningssten, træbrædder mm., som er genbrugsting, der ikke forventes solgt i genbrugsbutikken.  

Sagsfremstilling

I forbindelse med åbningen af den nye genbrugsplads i Herning bliver der oprettet en genbrugsbutik, som skal sælge de genbrugelige ting, som borgerne afleverer på genbrugspladsen.

 

Udover de varer, der skal sælges i butikken, foreslås der oprettet en byttecentral, hvor borgerne kan aflevere genbrugsting som fx. fliser, belægningssten og træbrædder, som andre borgere gratis kan tage.

 

Byttecentralen kan indrettes som et afsnit i den åbne plansilo, hvor borgerne frit må tage de ting, som andre borgere har afleveret. Der forventes at skulle bruges ekstra medarbejderressourcer på opsyn og oprydning med byttecentralen. Desuden skal der være en øget opmærksomhed på at vejlede borgerne om, at det kun er genbrugsting fra byttecentralen, som de må tage.

 

Formålet med byttecentralen er at øge genbrug for de affaldsfraktioner, som ikke sælges i genbrugsbutikken.

 

Ordningen evalueres løbende, hvor mængden af genbrug og de udvalgte fraktioner vurderes. 

Økonomi

Udgiften til etablering og drift af byttecentralen afholdes indenfor Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der oprettes byttecentral for udvalgte affaldstyper som belægningssten, fliser mv. på Herning Genbrugsplads.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.