Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Godkendelse af trafiksikkerhedstiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Martin Frandsen

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. april 2019, pkt. 69, blev det besluttet at etablere en cykelgade på Frølundvej mellem Hammerum Hovedgade og Højgade. Desuden blev det besluttet, at den skiltede hastighed ændres fra 50 km/t til 40 km/t på vejstrækningen mellem Hammerum Hovedgade og indkørslen til skolen.

 

Efter nærmere overvejelser og drøftelser med politiet og eksterne fagfolk med erfaringer i cykelgader anbefales det, at cykelgaden udvides, således at den forløber på hele vejstrækningen mellem Hammerum Hovedgade og indkørslen til skolen.

 

Der foreligger forslag til udvidelse af cykelgaden på Frølundvej samt etablering af en 40 km/t hastighedszone syd for Lindbjergskolen.

  

Forvaltningen anbefaler, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

 Der opnås følgende fordele ved udvidelse af cykelgaden: 

  • Der skabes en ensartet færdselsregel på hele strækningen, hvilket mindsker potentielle misforståelser ved overgang mellem regler.
  • Der skabes et større incitament til at cykle.
  • Det bliver muligt at lave parkeringsbåse på strækningen uden at gå for meget på kompromis med sikkerheden for cyklisterne, da disse skal cykle ude på vejen og ikke holde sig i vejkanten og cykle uden om parkerede biler.

 

40 km/t hastighedszone syd for Lindbjergskolen

 

Det foreslås at der etableres en 40 km/t hastighedszone syd for Lindbjergskolen i lighed med de 2 hastighedszoner, der blev etableret i 2012 i Musikkvarteret og i Gudenåkvarteret i Herning.

 

I erkendelse af manglende cykelstier i området syd for skolen kombineret med mange cyklister og biler, vil en hastighedszone understrege vigtigheden i, at der fra trafikanternes side holdes en lav hastighed tæt på skolen. En zone med påbudt 40 km/t vil samtidig understøtte de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der i forvejen findes i området. Alt sammen for at sikre trygheden for de mange cyklister, som skal dele vejene med bilerne.

 

Hastighedszoneområdet er vist på nedenstående kort, og det er godkendt af politiet.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at cykelgaden på Frølundvej udvides, således at den forløber på hele vejstrækningen mellem Hammerum Hovedgade og indkørslen til skolen

 

at der etableres en 40 km/t hastighedszone syd for skolen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.