Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

211. Navngivning af ny vej i Herning

Sagsnr.: 05.02.05-G01-5-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I området mellem Møllegade, Danasvej og Møllevænget skal der opføres nye etageboliger. Indkørslen til området bliver fra Møllevænget, hvor der også bliver etableret parkeringspladser. Der er ikke flere husnumre at tildele fra Møllevænget, hvorfor området skal have sit eget vejnavn.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Møllehøj.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fået en henvendelse fra BBB Ejendomme, som skal i gang med byggeriet af etageboliger i området mellem Møllegade, Danasvej og Møllevænget.

 

 

Indkørslen til boligerne sker fra Møllevænget, hvor også parkeringspladser vil være jf. Lokalplan nr. 11.C34.1 Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møllevænget.

Der er ikke husnumre nok på Møllevænget som kan tildeles de nye boliger. Derfor skal der navngives en ny vej ind til området.

 

BBB Ejendomme har foreslået vejnavnet Møllehøj. Vejnavnene tæt på grunden starter med Mølle, og i området ligger både Fredhøj og Fruehøj, så heraf opstod Møllehøj.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Møllehøj. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Møllehøj.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.