Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

210. Navngivning af ny vej i Fasterholt

Sagsnr.: 05.02.05-G01-4-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Virksomheden Aqua D'or har i forbindelse med udvidelse af deres lager i Fasterholt anlagt en ny vej. Forvaltningen har fået en henvendelse fra virksomheden med forslag til navngivning af denne vej.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Kildeskovvej.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af lager, var det efter lokalplanen aftalt, at der skulle etableres en ny vej til Aqua D'or for at aflaste mængden af trafik på Solsortevej. Virksomheden har selv finansieret vejen, der vil blive anvendt af medarbejdere og til varekørsel.

  

 

Aqua D'or ønsker, at vejen navngives Aquador vej.

 

Forvaltningen har gjort Aqua D'or opmærksom på, at vejledningen fra Styrelsen for dataforsyning og effektivisering (SDFE) er, at veje ikke navngives efter en virksomhed, da det ikke er en langtidsholdbar løsning. Virksomheden kunne skifte navn eller flytte placering. Desuden har Herning Kommune ikke tidligere navngivet en vej efter en virksomhed.

 

Aqua D'or har foreslået 3 andre vejnavne:

- Kildevej

- Aqua Vej

- Kildeskovvej

 

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at navngive vejen Kildevej, men der ligger en vej med samme navn indenfor en radius af 15 km i Ikast-Brande Kommune, hvorfor vejen ikke må navngives Kildevej jf. Bekendtgørelse om vejnavne og adresser § 6, stk. 2. Denne oplysning er givet videre til Aqua D'or. 

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Kildeskovvej

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Kildeskovvej.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.