Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

208. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over lugt i Lund

Sagsnr.: 09.17.60-K08-55-16 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over lugt i Lund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Herning Kommunes afgørelse om ikke at meddele påbud om lugtreducerende foranstaltninger på husdyrbrug.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2018 har Herning Kommune efter gentagne klager over lugt, truffet afgørelse om, ikke at meddele påbud om lugtreducerende foranstaltninger på et husdyrbrug. Denne afgørelse er den 3. september 2018 blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af den, der har klaget over lugt.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 24. oktober 2019 truffet afgørelse og stadfæstet Herning Kommunes afgørelse. Afgørelsen kan ses i bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse Miljø- og Fødevareklagenævnet