Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

214. Orientering om politianmeldelse af virksomhed

Sagsnr.: 09.00.00-K08-3-18 Sagsbehandler: Susanne Kristensen  

Orientering om politianmeldelse af virksomhed