Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

203. Orientering om medlemskab i Skjern Å Sammenslutningen (SÅS)

Sagsnr.: 04.10.02-G01-1-19 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Orientering om medlemskab i Skjern Å Sammenslutningen (SÅS)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har flere strækninger ved Skjern Å, hvorfra alle borgere og besøgende har adgang til at fiske, hvis Statens fisketegn er indløst. Det har indtil nu ikke været tilladt at hjemtage en laks, da Herning Kommune ikke har været medlem af Skjern Å Sammenslutningen (SÅS), og dermed ikke en del af laksekvoten i Skjern Å. Herning Kommune er derfor gået med i Skjern Å Sammenslutningen fra den 12. september 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Idet Herning Kommune er gået med i Skjern Å Sammenslutningen kan borgere og besøgende hjemtage en laks fra Skjern Å, inden for kvoten, hvis der er indløst laksekontingent. Herved sikrer Herning Kommune sig samtidig, at regler for fiskeri i Skjern Å kontrolleres gennem Skjern Å Sammenslutningens tilsyn. Dette støtter således godt op om egnsudviklingsprojektet Riverfisher, og de nye faciliteter i Sdr. Felding skal få borgere og besøgende til at prøve kræfter med fiskeriet i Skjern Å.

 

Følgende to strækninger er med i Skjern Å Sammenslutningen:

  • Strækningen på sydsiden af Skjern Å ved Sdr. Felding Camping i Sdr. Felding (kort vedlagt).
  • Strækningen på sydsiden af Skjern Å vest for Sdr. Felding ved Præstevænget (kort vedlagt).

 

Herudover er der et par strækninger ved Rind Å syd for Arnborg, som muligvis også kan tages med.

 

De øvrige strækninger, som Herning Kommune ejer ved Skjern Å, er lejet ud til lystfiskerforeninger, som dermed administrerer fiskeriet her.

Økonomi

Medlemskab af sammenslutningen koster 635 kr. årligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Strækningen på sydsiden af Skjern Å vest for Sdr. Felding ved Præstevænget
  • Strækningen på sydsiden af Skjern Å ved Sdr. Felding Camping i Sdr. Felding