Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

196. Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning

Sagsnr.: 82.21.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.  

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013075 Nedrivning af bygningerne Nørholmvej 3, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 18. september 2018 pkt. 212, 4.000.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til nedrivning af ejendommen Nørholmvej 3, Herning.

 

Der er et mindreforbrug på nedrivningen. Det skyldes, at der på tidspunktet for overslaget ikke var udarbejdet en miljørapport til kvalificering af hvilken miljømæssig håndtering, der skulle ske. Derudover lykkedes det at få nogle gode tilbud ind på arbejdet, da der var flere entreprenører, der var meget interesseret i opgaven.

 

Grunden og de tidligere parkeringspladser på grunden, er nu anlagt med græs. Cykelstien, der går over grunden langs atletikstadion, er bevaret, så den dobbeltrettede cykelsti fra H.P. Hansens Vej ikke ender blindt i den ene retning.

Økonomi

  

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013075

Nedrivning af Nørholmvej 3, Herning

4.000.000

2.170.324

1.829.676

 

Den resterende anlægsbevilling på 1.829.676 kr. tilfalder kassen.

 

Alternativt kunne en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af følgende ejendomme:

 

  • Baunsgårdvej 8, Ørnhøj. Faldefærdigt stuehus i naturområde. Areal og øvrige bygninger anvendes fortsat. Nedrivningspris er vurderet til 200.000 kr. inkl. miljøudgifter og undersøgelser
  • Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg. Pavilloner er tidligere forsøgt afhændet. Der har været tilfælde med indbrud og hærværk. Nedrivningspris er vurderet til 525.000 kr. inkl. miljøudgifter og undersøgelser. 

 

Det resterende beløb på ca. 1.100.000 kr. tilfalder kassen.

 

Idet afvigelsen er væsentlig i forhold til den samlede anlægsbevilling, fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

 

at der tages stilling til om en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af de angivne ejendomme.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Anlægsregnskabet godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget, at en del af den overskydende anlægsbevilling anvendes til nedrivning af ejendommen på Baunsgårdvej 8, Ørnhøj og Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg.