Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

197. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning i 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011078 04 Udskiftning af køkkener og badeværelser, Nørregade 15 A-C, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 2. april 2019, pkt. 84, 332.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til udskiftning af køkkener og badeværelser i den kommunale udlejningsejendom Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

Der er udskiftet køkkener og badeværelser i Nørregade 15, lejlighed 4, 23 og 30 samt opsætning af køkkeninventar i lejlighed 26.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011078 04

Udskiftning af køkkener og bade-værelser Nørregade 15 A-C i 2019

332.000

329.216

2.784

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.