Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. december 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

212. Navngivning af forlængelse af Pugdalvej, Vildbjerg

Sagsnr.: 05.02.00-P00-3-17 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af forlængelse af Pugdalvej, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj 

Sagsresume

Ved Pugdalvej i Vildbjerg anlægges en forlængelse af vejen. Vejen skal navngives.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Pugdalvej.

Sagsfremstilling

  

  

Der er 2 ejendomme, der bliver berørt af forlængelsen af vejen, da deres adgangsvej fra Nørregade til deres ejendomme bliver skåret over af den nye vej. Adgang til deres ejendomme sker nu fra den nye vej, og dermed sker der en adresseændring for ejendommene, når der er blevet besluttet et nyt vejnavn.

 

Ejendommenes ejere er blevet hørt vedr. indsigelser, kommentarer eller forslag til nyt vejnavn. Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger eller forslag.

 

Forlængelsen af vejen forventes afsluttet marts 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forlængelsen af vejen navngives Pugdalvej.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.