Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Forslag til rutemarkeringer for el-løbehjul

146. Køb af jord til vejformål, Brændgårdvej, Herning

147. Orientering om asfaltarbejder 2019

148. Orientering om skolebusplanlægning 2019-2020

149. Orientering om Herning Cykler - Status og kommende aktiviteter

150. Kaj Munks Vænget 27, Herning - Opførelse af etageboliger

151. Orientering om status for byggesagsbehandling

152. Orientering om referat for Landbrugsrådsmødet den 27. juni 2019

153. Orientering om politianmeldelse

154. Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygning

155. Orientering om politianmeldelse, ulovlig boligtilmelding

156. Meddelelser