Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Forslag til rutemarkeringer for el-løbehjul

Sagsnr.: 00.16.00-P20-1-19 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Forslag til rutemarkeringer for el-løbehjul

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Sagsresume

For at skabe så sikre rammer som muligt for både el-løbehjul og medtrafikanter, foreslår forvaltningen at markere anbefalede ruter for el-løbehjul og cykler mellem centrale punkter i Herning by.

 

Det samlede budget for markeringer og skiltning forventes at være på 225.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, de foreslåede ruter markeres, og at finansieringen af rutemarkeringen drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med introduktion af el-løbehjul i Herning by er det vigtigt at overveje, hvordan el-løbehjulene passes bedst muligt ind i byens eksisterende infrastruktur, herunder hvordan vi kan skabe så sikre rammer som muligt for både el-løbehjul og medtrafikanter.

 

Derfor foreslås det at markere de mest sikre ruter for el-løbehjul i byen. Disse ruter vil forbinde centrale punkter i byen, hvor vi forventer, at der vil være mest trafik af el-løbehjul. Det forventes, at de mest anvendte ruter vil være mellem Herning Station, bymidten, Herningcentret, Birk, uddannelsesinstitutioner, Holing og MCH.

 

Forslaget tager udgangspunkt i en rute som omslutter gågadesystemet. Herfra går der ruter til de ovennævnte punkter. Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ruter er de mest sikre. Ruterne er vist i bilaget ”Udkast til ruter”.

 

Da el-løbehjul skal køre de samme steder og i øvrigt følge samme regler som cykler, betyder det i praksis, at det er de ruter i byen, som har de bedste rammer for cyklister. Derfor foreslås markeringen gennemført på en sådan måde, at den både angiver overfor cyklister og el-løbehjul, at dette er en anbefalet rute. På den måde vil rutemarkeringen også være med til at øge sikkerhed og service overfor Hernings mange cyklister.

 

Ved de parkeringszoner, hvor der udlejes flest el-løbehjul – eks. banegården - sættes kort op, som viser ruterne. Forvaltningen foreslår, at ruterne navngives og får forskellige farver. Ruterne markeres ved start og slut med farvet grafik på underlaget, samt ved alle steder, hvor man kan komme i tvivl om retningen, dvs. kryds og rundkørsler. Dette markeres ligeledes med grafik på underlaget samt med mindre skilte.

 

Forvaltningen vil arbejde på, at få alle rutemarkeringer og skilte klar forud for introduktionen af el-løbehjul, som forventes at ske i løbet af september.

Økonomi

Budgettet for markering af de foreslåede ruter forventes at være på 225.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de foreslåede ruter markeres som beskrevet i sagsfremstillingen

 

at finansieringen af rutemarkeringen drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget ønsker at starte med markering af ruter til Herning Centret/Birk og MCH. Udgiften finansieres af driftbudgettet på Serviceområde 09, Trafik.

 

Øvrige rutemarkeringer afventer erfaringer med hvilke ruter løbehjulsbrugerne benytter samt dialog med det vindende firma om evt. medfinansiering af ruterne.

Bilag

  • Kort_Udkast til ruter_August 2019 (002)