Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

147. Orientering om asfaltarbejder 2019

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-19 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om asfaltarbejder 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 8. april 2019: 

 

Firma

Tilbud i kr.

Pankas A/S

14.224.783,85

NCC Industry

14.564.538,00

Munck Asfalt A/S

14.996.249,00

YIT Danmark A/S

16.339.163,30

Colas

16.970.460,00

Arkil A/S

18.498.201,00

 

Pankas er med et samlet tilbud på 14.224.783,85 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2019 til asfaltbelægninger på ca. 24,5 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret:

 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

14,5

Disponering til regulering og ekstra arbejder

3,0

Overfladebehandling med granitsten

1,5

Cykelstier

1,0

Reparationer af mindre og akutte skader

4,5

I alt

24,5

 

De planlagte asfaltarbejder i 2019 på i alt 80 km vej fremgår af vedlagte oversigtskort. Desuden er der vedlagt en liste og et oversigtskort, som viser de større planlagte asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2020 - 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Oversigtskort asfaltarbejder 2019
  • Asfaltstrategi 2020-2024
  • Asfaltstrategi 2020 - 2024 oversigtskort