Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

152. Orientering om referat for Landbrugsrådsmødet den 27. juni 2019

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Pernille Kjeldsen  

Orientering om referat for Landbrugsrådsmødet den 27. juni 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt

Sagsresume

Der er afholdt Landbrugsrådsmøde hos Sagro i Birk den 27. juni 2019.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Sagro og Herning Kommue.

 

Referatet af mødet er vedlagt sagen. Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

Følgende punkter blev blandt andet behandlet på mødet den 27. juni 2019:

 

- Træbeskæring langs vandløb

- Markvandingsansøgninger

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • Referat fra Landbrugsrådsmødet 27-6-2019 udarbejdet af Helle Borum