Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

154. Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygning

Sagsnr.: 02.00.20-P07-234-18 Sagsbehandler: Line Jessen  

Orientering om politianmeldelse, lovliggørelse af bygning