Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

155. Orientering om politianmeldelse, ulovlig boligtilmelding

Sagsnr.: 03.01.00-P00-6-19 Sagsbehandler: Line Jessen  

Orientering om politianmeldelse, ulovlig boligtilmelding