Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem Herning by

205. Anlægsbevilling: Busprioritering ved adaptiv signalstyring

206. Orientering: Brugerundersøgelse omkring bynære grønne arealer

207. Orientering: Kommunale landbrugsarealer - administration og licitation 2013.

208. Naturpolitik for Herning Kommune

209. Redegørelse om brugertilfredshedsundersøgelsen af vandløbsvedligeholdelsen

210. Ændring af bebyggelsesprocent på Solsikkevej 19, Sdr. Felding

211. Dispensation til byggelængde i skelbræmmen Nørregade 88, Herning

212. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

213. Orientering: Status på behandling af miljøgodkendelser til landbrug og forslag til fastholdelse af sagsbehandlingstid

214. Indvinding af grundvand til markvanding

215. Orientering: Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

216. Opsætning af ny pylon med digitale skilte ved Herning Centret

217. Dispensation for pylon samt fritstående digitalt skilt ved Ford, Silkeborgvej 110, Herning

218. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

219.