Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

217. Dispensation for pylon samt fritstående digitalt skilt ved Ford, Silkeborgvej 110, Herning

Sagsnr.: 02.00.14-P19-6-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Dispensation for pylon samt fritstående digitalt skilt ved Ford, Silkeborgvej 110, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Casper Laursen, Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med opførelsen af nyt bilhus til bl.a. Ford på Silkeborgvej 110 er der blevet ansøgt om opstilling af 4 pyloner, som skal indeholde et bilmærke hver med varierende højde, samt et digitalt skilt på ca. 7 x 7 meter med en skærmstørrelse på ca. 28 m2 ( 7 x 4 meter) ved indkørsel fra Valdemarsvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til opstilling af 1 pylon for samordning af bilmærker, og at der meddeles afslag på opstilling af digital skærm.

Sagsfremstilling

Det nye bilhus ligger inden for lokalplan nr. 12.E3.3 – Centerområde ved Absalonsvej og Åvænget.

 

Lokalplanens bestemmelser vedrørende skiltning:

§ 1.3 at sikre et godt by- og handelsmiljø ved at fastlægge bestemmelser for etablering af fremtidig bebyggelse og for skiltning.

 

§ 8.11 Der tillades ikke inden for lokalplanområdet fritstående skilte i form af pyloner, klapskilte og lignende.

 

Der kan dog i begrænset omfang tillades mindre henvisningsskilte til f.eks. vareindlevering opsat på facaden eller som fritstående skilt ved Thyrasvej og Valdemarsvej.

 

Der er tidligere givet dispensation, inden for samme lokalplan, ved Rema 1000 m.fl., hvor der er givet tilladelse til at opstille én pylon med en maksimal højde på 5 meter og en bredde på 1 meter ved Absalonsvej.

 

I forbindelse med McDonalds, Jem og Fix og Haahr benzinstation ved Åvænget, som er beliggende i en nyere lokalplan i forlængelse af nærværende lokalplan, men på samme vejstrækning, blev der givet tilladelse til en pylon med en maksimal højde på 5 meter og en bredde på 1 meter, hvor skiltene skulle samordnes.

 

Strækningen på Silkeborgvej indeholder mange skiltestørrelser. De største ved Bauhaus, Bilka (tidligere AZ) og Herning Centret. Herning Centret er af en særlig karakter, hvorfor der kan tillades større skiltetyper ved denne i forhold til de øvrige. Bilka og Bauhaus har igennem deres lokalplaner haft mulighed for en større skiltetype. De øvrige er gennem deres lokalplaner reguleret efter, at der skal opstilles mindre pyloner, både i størrelse og antal, da skiltning på Silkeborgvej er meget dominerende, og der søges en ensretning, så skiltningen i området virker ensartet og professionel og dermed kan trafikanterne hurtigt orientere sig.

 

I forbindelse med det nye bilhus er der søgt om langs Silkeborgvej at opstille 4 pyloner for de 4 forskellige bilmærker. De 4 pyloner er alle forskellige i højde/bredde (se bilag 1). Højden varierer fra 6 meter til 7,5 meter. Normalt tillades skiltepyloner med en maksimal højde på 5 meter og 1 meter i bredden. Lokalplanens bestemmelser tillader ingen pyloner, men da der tidligere er givet tilladelse ved Rema 1000 m.fl. til én pylon, hvor de skulle samordnes, bør der gives afslag til det ansøgte og meddeles tilladelse til, at de 4 bilmærker kan samordnes på én pylon med en maksimal højde på 5 meter målt fra vejkote på Silkeborgvej, da terræn ved bilhuset ligger under vejkoten, og en bredde på 1 meter.

 

Der er endvidere ansøgt om at opstille en pylon på ca. 7 x 7 meter ved indkørsel fra Valdemarsvej (se bilag 2). Pylonen skal indeholde en digital skærm på ca. 28 m2 ( 7 x 4 meter), som skal vise produktreklamer fra bilmærkerne, samt åbent hus arrangementer o.lign.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på den digitale skiltepylon med begrundelse i, at størrelse og placering ved Valdemarsvej kan give trafikale gener, og at bilmærkerne vil fremstå som rene produktreklamer, hvilket Herning Kommune ikke tillader jf. Byens Ansigt. Der tillades ikke fritstående pyloner inden for lokalplanområdet, og at det allerede er anbefalet, at der kun gives dispensation til én pylon, hvor bilmærkerne kan samordnes på ved Silkeborgvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 12.E3.3, §§ 1.3 og 8.11 til opsætning af én pylon med maksimal højde 5 meter og med en bredde på ca. 1 meter, hvor alle bilmærker skal samordnes,

 

at der jf. ovenstående bestemmelser i lokalplanen meddeles afslag på opstilling af fritstående digitalt skilt.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der meddeles dispensation fra lokalplan nr. 12.E3.3, §§ 1.3 og 8.11 til opsætning af de ansøgte 4 pyloner med en højde på cirka 5 m under hensyntagen til terrænforhold og vejbane, og med en bredde som ansøgt.

 

Der meddeles tilladelse til opstilling af fritstående digitalt skilt om ansøgt.

Bilag

  • Bilag 1 - Pyloner
  • Bilag 2 - Digitalt skilt