Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

218. Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning

Sagsnr.: 06.00.00-P19-102-10 Sagsbehandler: Lucia Aagaard  

Orientering: Politianmeldelse for manglende efterkommelse af påbud om forbedret spildevandsrensning