Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem Herning by

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1847-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem Herning by

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af parkerings-søgesystem i Herning by fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 15. december 2009, pkt. 348, anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af et p-søgesystem, som skal guide bilisten til de ledige p-pladser i Herning bymidte.

 

Projektet er gennemført som planlagt.

 

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
 
222028
P-søgesystem
5.100.000
5.118.281
-18.281

 

Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.