Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. juni 2014
Mødested: B2.01 (Fællesmøde med Byplanudvalget)

Dagsordenpunkter

135. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 23 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug (fællesmøde med Byplanudvalget)

136. Forslag til klimatilpasningsplan til udsendelse i høring (fællesmøde med Byplanudvalget)

137. Revision af parkeringskrav i f.m. nyt byggeri, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom (fællesmøde med Byplanudvalget)

138. Mobilitetsstrategi (Fællesmøde med Byplanudvalget)

139. Vægtningskriterier for nyt busterminalprojekt på Banegårdspladsen