Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 25. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 07.00.12-A26-1-12 Sagsbehandler: Mogens Petersen  

Silkeborg Kommune udtræder af deponi.net

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Silkeborg Kommune ønsker at udtræde af det kommunale fællesskab deponi.net med udgangen af 2013.

 

Der foreligger forslag til dels udtrædelsesaftale dels konsekvensrettede vedtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udtrædelsesaftalen vedrørende Silkeborg Kommunes udtræden af deponi.net tages til efterretning, og at de konsekvensrettede vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Silkeborg Kommune har for et år siden fremsat begæring om at måtte udtræde af deponi.net med udgangen af 2013, jf. vedtægternes udtrædelsesbestemmelse.

 

Den forhandlede udtrædelsesaftale indebærer, at Silkeborg Kommune fortsat bærer sin andel af miljøansvaret vedrørende kommunens medlemsperiode. Silkeborg Kommune køber containere for knapt 150.000 kr. og modtager forventeligt 37.000 kr., ekskl. moms fra "Hvile i sig selv"-puljen og forventeligt 107.000 kr., ekskl. moms, fra egenkapitalen.

 

Vedtægterne for deponi.net er blot konsekvensrettet ved, at Silkeborg er slettet som medlem, og Indenrigsministeriets navn er ajourført.

 

Statsforvaltningen skal behandle sagen, når den er behandlet af kommunerne i fællesskabet.

Økonomi

Idet det antages, at selskabets bestyrelse har vurderet selskabets fortsatte virke i lyset af Silkeborg Kommunes udtræden, har forvaltningen ingen bemærkninger til dette.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at Silkeborg Kommunes udtræden og bestyrelsens godkendelse heraf tages til efterretning,

 

at ændringerne i vedtægterne som følge heraf godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Bestyrelsen for Deponi.net har besluttet, at Deponi.net nedlægges senest ved udgangen af 2014.