Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 8. april 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-13 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Orientering: Opsamling på Teknik- og Miljøudvalgets studietur til Barcelona 22.-25. marts 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har været på studietur til Barcelona 22. - 25. marts 2015.

Sagsfremstilling

Målet med turen var at hente ny inspiration til udvalgets kommende arbejde med blandt andet affaldshåndtering, nye digitale byløsninger, klimatilpasning m.v.

 

Turen bød på et intensivt program med besøg hos blandt andet Barcelona Kommune, Affaldsselskabet Tersa, byens vandselskab samt guidede ture i byen.

 

Vedlagte opsamlingsnotat beskriver dels indholdet af turen, og dels en opsamling af de vigtigste temaer, som udvalget vil kunne overveje at arbejde videre med.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.

Beslutning

 Sagen taget til orientering.

Bilag