Dagsordener og referater

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 2. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-261-10 Sagsbehandler: Kirsten Andersen  

Parkeringsforhold ved store arrangementer i midtbyen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

MCH har anmodet kommunen om lov til reservation af offentlige p-pladser i forbindelse med afholdelse af store kongresser i Kongrescentret. Der nævnes specifikt Landbrug og Fødevares to kongresser af 2 dages varighed i efteråret med ca. 1.500 deltagere til hver kongres.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. april 2012, pkt. 67, blev besluttet, at dæk -2 i  parkeringskælderen ved Kousgaards Plads skulle ændre status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 1. maj 2012. I alt drejer det sig om 63 pladser.

 

Udvalget besluttede desuden, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for at kunne ændre status fra langtidsparkering til korttidsparkering på dæk -2 på udvalgte dage med meget store arrangementer i midtbyen (6-8 dage pr. år). 

 

MCH meddelte dengang, at man ikke kunne bakke op om forslaget til ændring. MCH har årligt omkring 250 møder og kongresser med deltagere fra hele landet, og en væsentlig del af disse er deltager, når Landbrugets organisationer holder arrangementer i Kongrescentret.


Forvaltningen har undersøgt muligheden for, at kunne ændre status fra langtidsparkering til korttidsparkering på dæk -2 på udvalgte dage (6-8 dage pr. år) med meget store arrangementer i midtbyen

 

Forvaltningen anbefaler, at alle offentlige pladser i Kousgårds Plads parkeringskælder reserveres til Kongrescentret op til 6 dage om året. Arrangøren kan på disse dage udlevere parkeringsbillet til deres gæster, således disse kan parkere hele dagen i parkeringskælderen.

Sagsfremstilling

I Kousgårds Plads parkeringskælder er der 163 offentlige pladser, her af 96 korttidspladser med en tidsbegrænsning på 3 timer, og fri parkering fra kl. 18.00 - 8.00. Derudover er der 63 langtidspladser og 4 handicappladser. Desuden råder DGI Huset over 33 private pladser, som bliver overvåget af en privat p-vagt.


Forvaltningen vurderer, at det at ændre status fra langtidsparkering til korttidsparkering ikke automatisk vil sikre bedre parkeringsforhold for Kongrescentrets gæster, da der ikke kan gives garanti for, at pladserne er ledige.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at alle offentlige pladser i Kousgårds Plads parkeringskælder reserveres til Kongrescentret op til 6 dage om året, på samme måde som parkeringspladser på terræn er reserveret enkelte dage om året til cykeløb og andre store udendørs arrangementer i midtbyen. Arrangøren kan på disse dage udlevere parkeringsbillet til deres gæster, således disse kan parkere hele dagen i parkeringskælderen.


Endvidere henvises til andre langtidspladser i midtbyen, f.eks. er der nu 248 langtidspladser i Dalgashus p-kælder.


Forvaltningen udarbejder retningslinjer for reservering af p-kælder, skiltning, annoncering m.m. Arrangøren afholder alle udgifter til midlertidig skiltning, annoncering m.m.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at alle offentlige pladser i Kousgårds Plads parkeringskælder kan reserveres til store kongresser/arrangementer i midtbyen op til 6 dage om året. Arrangøren kan på disse dage udlevere parkeringsbillet til deres gæster, således disse kan parkere hele dagen i parkeringskælderen,
 
at der udarbejdes retningslinjer for reservering af p-kælder, skiltning, annoncering m.m. Arrangøren afholder alle udgifter til midlertidig skiltning, annoncering m.m.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.