Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

99. Social- og Sundhedsudvalgets studietur

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-14 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der foreligger forslag til datoer for Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Holland i foråret 2015.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 17. juni 2014 at gennemføre en studietur til Holland i perioden ultimo marts-primo april 2015.

 

Det Danske Kulturinstitut er medarrangør. Der arbejdes på, at et af besøgsmålene bliver demenslandsbyen De Hogeweyk i byen Weesp en halv times kørsel fra Amsterdam. Demenslandsbyen - eller plejehjemmet - har udviklet en banebrydende måde at drage omsorg for mennesker med demens.

 

Udover demenslandsbyen kan et interessant fokus på studieturen være misbrug og udsatte, alternativt psykiatri, udviklingshæmning og/eller autisme.

 

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres i et af følgende tidsrum:

 

  • 8.-11. april 2015

  • 15.-18. april 2015

  • 3.-6. maj 2015

  • 6.-9. maj 2015

 

I fastlæggelsen af tidsrummene er der taget højde for møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet samt i tidspunkter for andre fagudvalgs studieture.

 

Fagudvalgenes mødekalender 2015 er endnu ikke besluttet. På baggrund af forslag til mødekalender 2015 kan det konstateres, at det giver anledning til udfordringer at lægge studieturen i april 2015, mens det ikke er tilfældet primo maj 2015. Hvis Social- og Sundhedsudvalget ønsker at gennemføre studieturen 8.-11. april 2015, vil der således eventuelt kunne være en udfordring i forhold til Teknik- og Miljøudvalget, som holder møde enten 7., 8. eller 9. april 2015. Hvis Social- og Sundhedsudvalget derimod vælger 15.-18. april 2014, vil det give en udfordring i forhold til Børne- og Familieudvalget, hvor der er forslag om et møde 15. april 2015.

 

Det fremgår af forslag til mødekalender 2015, at der vil være møde i Social- og Sundhedsudvalget 8. april og 6. maj 2015. Administrationen foreslår, at udvalgsmødet bliver holdt i løbet af studieturen.

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvornår studieturen skal gennemføres
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets studietur fastlægges til perioden 14 - 17. april 2015.