Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

101. Personsag

Sagsnr.: 27.00.00-G01-64-14 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Personsag