Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

84. Nedlæggelse af skurvognen på Danmarksgades Parkeringsplads

Sagsnr.: 27.00.00-G01-61-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Nedlæggelse af skurvognen på Danmarksgades Parkeringsplads

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Sagsresume

Herning Kommune har opstillet en skurvogn på Danmarksgades parkeringsplads, som frit kan benyttes af byens socialt udsatte borgere. Skurvognen rengøres og vedligeholdes af Herning Kommunes rengøringskontor og finansieres over serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, med 15.000 kr. årligt.
Gennem det sidste ¾ år er skurvognen ikke blevet brugt. Den blev aflåst medio juli, og det indstilles nu, at skurvognen nedtages.

Sagsfremstilling

Der har siden første halvdel af 90'erne været opstillet en skurvogn, som bruges af byens udsatte. Her kan de kan finde læ og opholde sig afskærmet for omgivelserne. Først var vognen opstillet, hvor der nu er busterminal, siden på Danmarksgades parkeringsplads.

Opstilling af skurvognen blev i sin tid besluttet betalt af Social- og Sundhedsudvalget. Brugen af skurvognen har helt været styret af brugerne selv, men åbnes, rengøres og lukkes dagligt af Herning Kommunes rengøringskontor, som også varetager tilsyn og vedligeholdelse. Udgiften er på 15.000 kr. årligt, som afholdes på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Rengøringskontoret har konstateret, at skurvognen igennem lang tid ikke har været brugt. Der har ikke varet aktivitet hele 2014, heller ikke i vinterkulden. Det er derfor naturligt at overveje skurvognens fremtid og eventuel nedtagning. Handicap og Psykiatri og rengøringskontoret aftalte d. 9. juni, at skurvognen aflåses, og vi afventer, om det giver anledning til reaktioner.

Udsatterådet drøftede problemstillingen på møde d. 17. juni, og de kan bekræfte, at der ikke længere er aktivitet i skurvognen. Udsatterådet foreslår, at der forsøges dialog med de udsatte borgere, der evt. kunne gøre brug af en skurvogn for at afdække, hvad behovet er. Udsatterådet vil gerne deltage i et dialogmøde sammen med kommunen og de udsatte borgere. Det foreslås, at beslutning om en evt. nedlæggelse udsættes, til efter dette møde er afholdt. Endvidere forslår Udsatterådet, at vognen evt. flyttes / omdannes således, at den kan anvendes i et andet område i byen, evt. i den vestlige del omkring markedspladsen.

Spørgsmålet om lukning har efterfølgende været forelagt for Blå Kors Varmestue og Hjemløseteamet. Varmestuen formoder, at der stadig er et behov for skurvognen og foreslår en evt. flytning. Der er stadig en del brugere, der gerne vil gøre brug af muligheden, især om vinteren. Varmestuen forklarer, at der er en stærk gruppe med stor indflydelse på salg af stoffer i skurvognen, som terroriserer den gruppe, som befinder sig på det laveste trin i det hierarki, der er blandt de udsatte i Herning.

Hjemløseteamet har ikke kendskab eller kontakt til nogen, der bruger skurvognen. Teamet er heller ikke vidende om, at skurvognen efterlyses af de udsatte. De bruger i stedet ”Hønen” (bag ved varmestuen) og Markedspladsen, og det vurderes, at det vil gruppen blive ved med, selvom der måtte blive opstillet en ny skurvogn et andet sted.

Efter aflåsningen i juli har rengøringskontoret ikke modtaget nogen henvendelser vedr. lukningen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at skurvognen på Danmarksgades parkeringsplads nedtages snarest muligt.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.