Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

90. Godkendelse af huslejer 2015 for de kommunale ældre- og plejeboliger

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Godkendelse af huslejer 2015 for de kommunale ældre- og plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem til budgetter for de kommunale ældre- og plejeboliger for budgetår 2015. Forslag til husleje i de enkelte afdelinger forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fruehøjgaard har fremsendt forslag til budgetter og huslejeregulering for de 16 afdelinger i Herning Kommune med ældre- og plejeboliger som i dag administreres af boligselskabet i henhold til gældende aftale om administration af boligerne.

Tilsvarende har Danske Diakonhjem fremsendt forslag om huslejeregulering for de kommunale plejeboliger på plejecentrene Kildehøj i Vildbjerg og Birketoft i Aulum.
 
De fremsendte forslag til huslejerne for 2015 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2014 og 2015. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra -3,13% til +5,03 %. 

Afdeling:
Antal boliger
Husleje 2014
Husleje 2015
Brorsonsvej 14 – 18
48
4.907
4.995
Nørregade 30
82
4.941
4.941
Rosenlund
35
5.488
5.593
Baunetoften
12
4.645
4.735
Toftebo
65
5.297
5.389
Vesterled
86
5.509
5.664
Vestergade 100
12
4.576
4.604
Søglimt
50
5.981
6.038
Østertoft
4
4.322
4.468
Skovlyset
28
6.687
6.687
Rosenholm
38
6.862
6.862
Mosaikken
18
6.080
6.205
Lindegårdsvej 146
9
6.037
6.093
Lindegården
120
6.388
6.188
Lind Plejecenter
64
5.698
5.698
Rehabiliteringscentret
30
3.541
3.627
Birketoft
41
6.199
6.508
Kildehøj
36
6.485
6.811

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2013, kendte regnskabstal 2014 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 1,52 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 26. juni 2014 er 2,0 % fra 2014 til 2015.
 
Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til fælles forbrugsafgifter, reguleringer af henlæggelser og over- underskud tidligere år.
 
Danske Diakonhjem har gjort os opmærksom på at de to boligafdelinger Birketoft og Kildehøj har nogle udfordringer med at opspare nok i forhold til afdelingernes vedligeholdelsesplanerne. Det vil betyde at boligafdelingerne Birketoft og Kildehøj også i årene fremover må forvente en huslejestigning, der ligger over gennemsnittet for de øvrige kommunale ældre- og plejeboliger.
 
Udover ovennævnte boliger er Fuglsangsø Centret overgået til drift pr. 1/8 2014. Huslejen opkræves jf. det godkendte skema B indtil der er nye erfaringstal eller andre forhold, der vil kunne ændre huslejen. Den gennemsnitlige husleje er pt. 5.822 kr. pr. måned.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslagene til huslejer for 2015 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Huslejer 2014 og 2015