Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Styringsprincipper

Sagsnr.: 29.00.00-A26-3-14 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Styringsprincipper

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 13. august 2014 (punkt 73) besluttet at drøfte emnet styringsprincipper for Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældres muligheder for at tilpasse budgettet vil øges betydeligt, hvis styringsprincipperne revideres. Hvis det bliver muligt, at styre økonomisk områdevis*, vil det give områderne bedre styringsmuligheder, og de vil nemmere kunne holde budgetterne - også efter budgettilpasninger.

 

Sundhed og Ældre vil gerne give lederne:

- Tilstrækkelige værktøjer til styring af områdets økonomi

- Tilstrækkeligt overblik og økonomisk ledelsesrum

- Tilstrækkelig sammenhæng og synergi inden for et område

 

Den store grad af decentralisering i Sundhed og Ældre betyder blandt andet, at man decentralt er ansvarlig for at opnå de aftalte mål inden for den afsatte økonomiske ramme. Derfor vil det være optimalt at se områderne samlet i forbindelse med overførselsadgange mellem årene. Ved at se området samlet i forbindelse med styring af overførsler sikres gennemsigtighed, fleksibilitet og en bedre styring i områderne og de decentrale enheder.

 

Med de nuværende styringsprincipper vil eksempelvis et plejecenter med tomme pladser kunne investere i ekstra ting modsat et plejecenter med fuld belægning ikke har den samme mulighed. Det er hermed oftest udefra kommende forhold som giver nogle plejecentre luft og andre ikke. Ved en ændring af styringsprincipperne vil et mindreforbug et sted kunne kanaliseres hen hvor de gavner mest for hele Sundhed og Ældre. Det at kunne give et hårdpresset område lidt ekstra, kan måske også gavne arbejdsmiljøet og sygefraværet positivt, som også er af økonomisk betydning.

 

Det er vigtigt at bevare den lokale energi og engagement indenfor eget ledelsesrum, men også at skabe en balance med ledelseskollektivet. Det betyder, at det er vigtigt at kunne skabe rum til prioriteringer på tværs, men det skal også være muligt at spare op til noget konkret, hvis der er behov for dette.

 

Den lokale leder har således sit eget lokale ledelsesrum og deltager samtidig i det fælles ledelsesrum.

 

 

* Der er tale om "Sygeplejen", "Mad", "Træning og Hjælpemidler" samt de tre plejeområder, "Nord/Syd", "Vest" og "Øst".

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at styringsprincipperne tilpasses, så overførelser sker områdevis.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget.