Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

94. Forslag til udmøntning af generelle personalereduktioner på "øvrige områder"

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Forslag til udmøntning af generelle personalereduktioner på "øvrige områder"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 26. august 2014, punkt 81, besluttede udvalget bl.a. at indstille forslaget 18.44, normeringsnøgle øvrige områder, med 1 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Udvalget ønskede et forslag til udmøntning forelagt.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger følgende forslag til udmøntning.

 

[image] 

I forslaget fordeles 1 mio. kr. på alle "øvrige områder" ud fra størrelsen af lønbudgettet i de enkelte ender. Dette foreslås, fordi det vurderes, at det vil være lettest at realisere besparelsen på den måde, idet enkelte enheder dermed ikke vil rammes uforholdsmæssigt hårdt.

 

I Genoptræningsenheden ligger udgifter til medarbejdere, administration og ledelse. Det indstilles i nærværende dagsorden, punkt 93, at der fra 2015 søges om midler til genoptræningsenheden i Ældrepuljen.

 

I Hjælpemiddelenheden og Hjælpemiddeldepotet ligger udgifter til medarbejdere, administration og ledelse.

 

I Træning og Aktivitet ligger midler til medarbejdere, administration og ledelse.

 

Områdernes fælleskonti indeholder udgifter til ledelse, administration og pedeller i områderne Nord/Syd, Vest og Øst samt Sygeplejen. Områderne Nord/Syd, Øst og Vest varetager plejecentre samt daghjemmepleje, mens Sygeplejen varetager hjemmesygepleje døgnet rundt samt hjemmepleje aften og nat. Det vurderes uhensigtsmæssigt at lægge en større del af besparelsen end svarende til den forholdsmæssige andel på fælleskonti. Ledelse og administration bliver i den kommende tid endnu mere vigtig end normalt, idet det kræver både stort ledelsesmæssigt og administrativt fokus at implementere besparelser. Efter en optimering af pedelområdet arbejder pedellerne på tværs i organisationen.  

 

I Staben for Sundhed og Ældre ligger udgifter til opgaver, der varetages på tværs for hele organisationen. Det handler om rekruttering, ansættelse og administration af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever samt sygeplejeelever, personaleadministration, varetagelse af IT-drift og udvikling, sagsfremstilling, varetagelse og styring af projekter, udarbejdelse af analyser samt strategiarbejde.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forslaget til udmøntning godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Anne Marie Christensen kan ikke tiltræde forslaget.