Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

98. Fællesmøde med Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det er tidligere besluttet, at der afholdes fællesmøder med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes et fællesmøde med Ældrerådet som start på udvalgsmøde den 10. december 2014.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det godkendes, at der afholdes fællesmøde med Ældrerådet den 10. december 2014.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalgets input til dagsordenen for mødet bliver en drøftelse af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.