Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. september 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

93. Prioritering af "undersøges nærmere"

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-14 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Prioritering af "undersøges nærmere"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under behandlingen af mulighedskataloget på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. august 2014, punkt 73, og det ekstraordinære møde den 26. august 2014, punkt 81, besluttedes, at administrationen skulle arbejde videre med punkterne 18.30-18.41, "undersøges nærmere".

 

Der fremlægges en plan for arbejdet med punkterne.

Sagsfremstilling

Arbejdet med punkterne "undersøges nærmere" planlægges forelagt Social- og Sundhedsudvalget efter nedenstående tabel. Punkterne 18.30-18.41 tilføjes punkterne "demografimodellen" samt "plejeboligplan".

 

Forslag
2014
2015
2016
2017
18.30 Analyse af vederlagsfri fysioterapi
 
1. kvartal
 
 
18.31 Analyse af ældreboliger
 
4. kvartal
 
 
18.32 Strategi for hjælpemiddelområdet
 
1. kvartal
 
 
18.33 Specialiseret plejecenter for borgere med frontallapsdemens
 
1. kvartal
 
 
18.34 Tryghedshotel for svage ældre
 
1. kvartal
 
 
18.35 Strategi for aktivitetscentre og –huse
 
3. kvartal
 
 
18.36 Analyse af elevområdet
 
2. kvartal
 
 
18.37 Strategi for at fremme trivsel og nedbringe sygefravær
 
2. kvartal
 
 
18.38 Konkurrenceudsættelse af Madservice
4. kvartal/
1. kvartal 
 
 
18.39 Forventet ny afregningsmodel for friplejeboliger
 
3. kvartal
 
 
18.40 Overordnet organisering af Sundhed og Ældre
 
 
1. kvartal
 
18.41 Reklameindtægter
 
 
 
1. kvartal
Demografimodellen
 
2. kvartal
 
 
Plejeboligplan
 
1. kvartal
 
 

 

Punkterne 18.33 og 18.34, specialiseret plejecenter for borgere med frontallapsdemens og tryghedshotel for svage ældre, inddrages i plejeboligplanen.

Økonomi

Der arbejdes med det mål at realisere besparelser på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 26. august 2014, punkt 81.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det fremlagte forslag til prioritering godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.