Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 24. april 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

38. Fuglsangsø Centret - godkendelse af nyt skema B i forbindelse med ændring af arealfordeling

39. Regnskab 2012 og overførselsønsker 2012-2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

40. Forårsopfølgning 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

41. Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi i budget 2013 - status

42. Bytoften - opfølgning på handleplan

43. Udviklingsstrategi 2014

44. Afrapportering fra pilotprojekt "KMD online omsorg"

45. Afrapportering fra pilotprojektet "afprøvning af intelligente senge"

46. Drøftelse af indførsel af pædagogiske måltider på plejecentre

47. Orientering om ændrede regler på frit valg

48. Tilsynsenhedens årsrapport for de driftsorienterede tilsyn på voksen området

49. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

50. Forhandlingsoplæg