Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

1. Status Bethaniagade-projektet

2. Ansøgning om tilsagn til etablering af boligarealer og servicearealer på tilbuddet Nyboder, Kibæk.

3. Kompenserende specialundervisning flyttes fra AOF til FOF

4. Evaluering af projekt: Forebyggende hjemmebesøg til ældre i særlige risikogrupper

5. Egenbetaling ved ophold på midlertidige pladser og akutpladser

6. Tværkommunalt udvalgsmøde

7. Regeringens udspil til sundhedsreform

8. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer