Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 23. januar 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

6. Tværkommunalt udvalgsmøde

Sagsnr.: 00.17.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Tværkommunalt udvalgsmøde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Viborg, Silkeborg og Herning kommuner har den 4. januar 2019 holdt tværkommualt udvalgsmøde.

 

Dagsordenen indeholdt en rundvisning på et nyt plejecenter i Viborg samt drøftelser af tre temaer - rekrutteringsudfordringer, det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri.

 

Udvalgene besluttede, at kommunerne evaulerer mødet nærmere enkeltvis og finder 3-5 emner til videre politiske drøftelser.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget evaluerer det tværkommunale udvalgsmøde
at Social- og Sundhedsudvalget finder 3-5 emner til videre politiske drøftelser.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet og evalueret.

 

Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger indgår i den videre planlægning af de aftalte politiske drøftelser i det tværkommunale samarbejde.

 

Social- og Sundhedsudvalget peger på følgende emner til videre politisk drøftelse:

·       Drøftelse af formål og indhold i de tværkommunale udvalgsmøder

·       Drøftelse af mulighed for nøgletalssamarbejde

·       Forslag om temadage med politiske vinkler på aktuelle temaer.

 

Derudover en anbefaling om et tættere administrativt samarbejde på direktørniveau.

Bilag

  • Opsamling på tværkommunalt udvalgsmøde den 4. januar 2019