Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2014
Mødested: Fuglsangsø Centret

Dagsordenpunkter

116. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kent Falkenvig ønskede sygefravær dagsordensat. Emnet indgår i listen over undersøges nærmere og vil blive forelagt udvalget jf. den godkendte tidsplan.