Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 20. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

31. Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

Sagsnr.: 54.34.06-A00-1-18 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Social- og Sundhedsudvalgets studietur 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til datoer og rejsemål for Social- og Sundhedsudvalgets studietur i 2018 fremsættes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere udtrykt ønske om at gennemføre en studietur i 2018.

 

Administrationen foreslår, at studieturen gennemføres i et af følgende tidsrum:

 

  • onsdag den 24. oktober - lørdag den 27. oktober (hjemrejsedag)
  • onsdag den 31. oktober - lørdag den 3. november (hjemrejsedag)

 

Administrationen foreslår, at målet for studieturen er København/Malmö/Lund med temaerne psykiatri, demens og folkesundhedshuse.

Som mulige besøgsmål arbejdes blandt andet med et Attendo-friplejehjem og et folkesundhedshus i Sverige samt Nationalt Videnscenter for Demens i København. Regeringens nationale demenshandlingsplan 2025 består af en række konkrete initiativer. Videnscentret har til opgave at realisere nogle af initiativerne, herunder blandt andet initiativ 1: værktøj til tidlig opsporing af demens og initiativ 11: værktøjskasse til patient- og pårørendekurser.

 

Studieturen bliver arrangeret af Dansk Kulturinstitut.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på et kommende møde blive præsenteret for foreløbigt program samt budgetoverslag for studieturen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvornår studieturen skal gennemføres
at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med København-Malmö-Lund som rejsemål
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Der afsøges nye datomuligheder senere efteråret 2018 eller foråret 2019.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker fokus på Det nære psykiatri som tema.