Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Opdateret halvårsregnskab 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

84. Budgetoverskridelse på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

85. Nøgletal 2012 på det specialiserede socialområde. 7-bys samarbejde

86. Cafédrift på Bytoften

87. Rammeaftale 2014 på det sociale område m.v. - Styringsaftale 2014

88. Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

89. Orientering om anbefalinger fra hjemmehjælpskommissionen

90. Fordeling af §18-restpuljen for 2013

91. Godkendelse af huslejer 2014 for de kommunale ældre- og plejeboliger

92. Placering af medarbejdere fra Nørregades Plejehjem - bemyndigelse

93. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer