Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

24. Økonomisag

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomisag