Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 18. februar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum (tidligere KL's sociale temamøde) 2015

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Nora Thalund  

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum (tidligere KL's sociale temamøde) 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL afholder den 27. og 28. maj 2015 sit årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum (tidligere KL's sociale temamøde).
 
Konferencen afholdes som tidligere år i Aalborg Kongres og Kultur Center

Prisen for deltagelse i arrangementet er endnu ikke fastlagt.

Foreløbigt program vedlægges.  

 

Da der åbnes op for tilmelding den 27. februar 2015, anmodes om stillingtagen til deltagelse i arrangementet, idet fordelingen af værelser foregår efter "først til mølle...." princippet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at deltagelse drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

 Drøftet.

 

Konferencen afholdes den 28. – 29. maj 2015.

Bilag

  • Foreløbig program 2015