Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Projektbevilling fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Sagsnr.: 87.00.00-Ø34-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Projektbevilling fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget 165.603 kr. til et projekt omhandlende forebyggelse af vold og trusler mod medarbejderne.

 

Sagsfremstilling

Plejecentret Engholmcentret i Sønder Felding har fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fået bevilget 165.603 kr. til et projekt omhandlende forebyggelse af vold og trusler mod medarbejderne.

 

Projektmidlerne er betinget af, at projektets indhold følger en på forhånd fastlagt metode udarbejdet af Forebyggelsesfonden.

 

Omdrejningspunktet i metoden er praksisfortællinger. Praksisfortællinger er medarbejdernes egne ord og beskrivelser af deres oplevelser med vold, trusler og krænkelser i hverdagen på arbejdspladsen. Ved at lytte til hinandens fortællinger i mindre grupper er det meningen at oplevelserne skal bruges til at udvikle aktiviteter, der kan forebygge at noget lignende sker igen. Et andet formål med praksisfortællingerne er at gøre op med forestillinger om at vold, trusler og krænkelser er et nødvendigt onde, når man arbejder med sårbare mennesker.

 

Projektet skal gennemføres i løbet af foråret 2016.

 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en fond under Beskæftigelsesministeriet. Fonden støtter initiativer, der skal forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet, herunder Forebyggelsespakker, Fleksjobbonus og Seniorpakker.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,
at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 165.603 kr. i 2016 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.