Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 13. januar 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

8. Midtvejsevaluering

Sagsnr.: 27.00.00-G01-14-14 Sagsbehandler: Karin Locander  

Midtvejsevaluering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der lægges op til en midtvejsevaluering af arbejdet i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Med indgangen til 2016 tager vi hul på sidste halvdel af indeværende byrådesperiode.

 

Det foreslås derfor, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter følgende elementer som en evaluering på de første 2 år i perioden:

  • Det politiske samspil.
  • Den administrative betjening af udvalget.
  • Relevante punkter på dagsordenen.
  • Afviklingen af møderne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at evalueringen foretages.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Evalueringen drøftet, herunder evaluering af kontaktmøder med decentrale ledere.

 

Administrationen arbejder videre ud fra bemærkningerne.