Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 12. december 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

146. Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

147. Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2012

148. §18-innovationspuljen i 2013

149. §18-hovedpuljen 2013

150. Status for strukturanalysen på det specialiserede socialområde

151. Skæve boliger i Bethaniagade

152. Rammeaftale - organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

153. Sagsbehandlingsfrister 2012 - opfølgning

154. Referat fra møde i Ældrerådet

155. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer